مشاهده خبر

برنامه های هفته ملی بسیج تغذیه
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\ghasemi-m در 1392/10/11 03:41:49 ب.ظ

به گزارش  مسئول خانه سلامت  هفته ملی بسج آموزش همگانی تغذیه از 14 تا 20 دی ماه در کشور با اجرای برنامه های مختلف برگزار می شود، : سلامتی با مصرف صحیح نمک و روغن به عنوان شعار این هفته انتخاب شده است.

وی ادامه داد: روزهای این هفته به ترتیب با عناوین «خانواده و کاهش مصرف نمک و روغن»، «سیاستگذاران و کاهش مصرف نمک و روغن»، «رسانه و کاهش مصرف صحیح نمک و روغن»، «مدارس و کاهش مصرف نمک و روغن»، «صنایع غذایی و کاهش مصرف نمک و روغن»، «پیشگیری از بیماری ها با مصرف صحیح نمک و روغن و تغذیه در خارج منزل» و «مصرف صحیح نمک و روغن» نامگذاری شده است.

اانجام مشاوره های تغذیه ای از سوی کارشناسان تغذیه، معرفی غذاهای سالم و برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی های گسترده ای در زمینه تغذیه از جمله برنامه هایی است که در این هفته برگزار خواهد شد.


 

برنامه های  هفته ملی بسیج  تغذیه

تاریخ

عناوین

14/10/92

خانواده و کاهش مصرف نمک و روغن

15/10/92

سیاستگذاران و کاهش مصرف  نمک و روغن

16/10/92

رسانه و ترویج مصرف صحیح نمک و روغن

17/10/92

مدارس و کاهش مصرف  نمک و روغن

18/10/92

صنایع غذایی و کاهش مصرف  نمک و روغن

19/10/92

پیشگیری از بیماریها با  مصرف صحیح  نمک و روغن

20/10/92

تغذیه در خارج از منزل و مصرف صحیح   نمک و روغن

اداره  سلامت معاونت  اجتماعی و فرهنگی  شهرداری منطقه
print