شما در اینجا هستید: محله > مدیریت محله > اهداف و وظایف > اهداف و وظایف ساب پورتال

اهداف و وظایف ساب پورتال

ماده 1:کلیات

با عنایت به وظایف و نقش شهرداری تهران در گسترش مشارکت و حضور شهروندان در عرصه های مختلف و سیاست محله محوری و در راستای تحقق مفاد بندهای 2 و5 و 7 مندرج در ماده 71 قانون وظایف و تشکیلات شورای اسلامی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی و به استناد مصوبات 1885/719/160  مورخ 10/2/85 جلسات 205 و206 و 11785/1317/160 مورخ 13/8/88 جلسه 229 شورای اسلامی شهر تهران،برای مهیا کردن شرایط و زمینه های قانونی،اجرایی و تشکیلاتی لازم در جهت شکل گیری مشارکت آگاهانه،معنادار،قاعده مند،و پایدار و استفاده بهینه مدیریت شهری از سرمایه های اجتماعی "دستورالعمل ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران" به شرح ذیل تصویب می شود.

ماده 2:اهداف

1-افزایش مشارکت مردمی در اداره شهر از طریق به کارگیری توانمندی ها و ظرفیت های مادی و معنوی آنان و استفاده مثبت از امکانات محلات

2-ایجاد یک رکن اجرایی در سطح محله متناسب با رکن مشورتی و نظارتی شورایاری

3-افزایش اعتماد و ارتباط متقابل بین شهرداری و ساکنین محلات

4-تطابق هر چه بیشتر تصمیمات،برنامه ها و فعایت های شهرداری با خواسته ها و مطالبات اصلی و مهم مردم،

5-تلاش در جهت احیاء و برجسته سازی هویت و جایگاه محله ای

6-افزایش همکاری مشترک شهروندان و شهرداری در انجام فعالیت های مختلف فرهنگی،اجتماعی و رفاهی

ماده3:اعضاء کمیته ساماندهی مشارکت های اجتماعی محله

1-اعضای اصلی شورایاری محله(هفت نفر)

2-دو نفر از مسئولین کارگروه های تخصصی-مردمی(موضوع ماده شش این دستورالعمل)به انتخاب شورایاری محله

3-یک نفر نماینده سازمان های دولتی یا عمومی که در سطح محله به شهروندان خدمت رسانی می کنند(در صورت وجود)

4-نماینده شهرداری تهران به انتخاب شهردار ناحیه

5-نمایندگان داوطلب و سازمان مردمی محلی دارای مجوز(شامل خیریه ها،مساجد و سازمان های مردم نهاد)این کمیته در این دستورالعمل به اختصار(هیات امنای محله) نامیده می شود.

تبصره 1: جلسات هیات امنای محله با حضور حداقل نصف به اضافه 1 نفر از اعضای آن تشکیل شده و رسمیت خواهد داشت.

تبصره 2: رئیس هیات امنای محله می تواند حسب مورد سایر مسئولین کارگروه های تخصصی را بدون حق رای به جلسات دعوت نماید.

تبصره 3:دبیر شورایاری محله رئیس هیات امنای محله می باشد.

ماده 4:وظایف و اختیارات هیات امنای محله

1-انتخاب مدیر محله و بازرس

2-کمک به پیشبرد وظایف و مسئولیت های مدیریت محله

3-بستر سازی برای جلب مشارکت ساکنان محله ای در عرصه های فرهنگی و اجتماعی

4-کمک به ارتقای فعالیت های کارگروه های تخصصی- مردمی

5-بررسی و تصویب برنامه ها و نحوه اجرای وظایف مدیریت محله

6-شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های مردمی در مقیاس محله

7-تلاش برای جلب مشارکت فعال و همکاری سایر نهادها و دستگاه های ذیربط محله ای

ماده 5:وظایف قابل واگذاری از طرف شهرداری به هیات امنای محله

1-اداره واحدهای مربوط به سلامت،امور ورزشی،تفریحی،آموزشی،فرهنگی،مذهبی و کتابخانه ها در مقیاس محله

2-مشارکت در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در محله

3-شناسایی و کمک به گروه های آسیب پذیر محله

4-مشارکت در حفظ و ارتقای زیباسازی محله

5-مدیریت و ساماندهی امور مربوط به مدیریت بحران در مقیاس محله و سازماندهی و مشارکت شهروندان در مدیریت بحران

6-مشارکت در حفظ و بهره برداری آثار قدیمی محله

7-نظارت بر اجرای سند توسعه ای محله ای و نیاز سنجی و امکان سنجی اجرای فعالیت های مختلف شهرداری در مقیاس محله

8-مشارکت و همکاری در آموزش و افزایش سطح آگاهی شهروندان

تبصره 1:وظایف مذکور در این ماده به تدریج و براساس قراردادهای منعقده بین شهرداری ناحیه و هیات امنای محله به آن واگذار می شود فرم قرارداد تیپ و ضوابط اجرایی مربوط توسط معاونت مالی و اداری شهرداری تهران تدوین و پس از تصویب ستاد راهبری(موضوع ماده نه این دستورالعمل)به شهرداری های نواحی ابلاغ می شود تا مدیر محله براساس آن اقدام نماید.

تبصره 2:کارکنان واحد هایی که به هیات امناء واگذار می گردد و همچنین کارکنانی که در آینده برای انجام وظایف واحد ها به کار گرفته می شوند طرف قرارداد مدیریت محله و تابع قانون کار خواهند بود.

ماده 6:کارگروه های تخصصی-مردمی

در هر محله کارگروه های تخصصی در موضوعات ذیل از بین افراد صاحب صلاحیت تشکیل می شود.

1-کارگروه اجتماعی،آموزشی و توانمندسازی

2-کارگروه سلامت و محیط زیست

3-کارگروه فرهنگی و هنری

4-کارگروه مدیریت بحران و ایمنی

5-کارگروه ورزشی و اوقات فراغت

6-کارگروه امور خدماتی و رفاهی

شرایط و تعداد اعضاء و مراحل انتخاب اعضای کارگروه ها و وظایف آنها مشترکاً توسط ستاد هماهنگی شورایاری محلات و کمیسیون فرهنگی،اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران،تهیه و جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده 7:ساختار اجرایی

اجرا و نظارت بر وظایف واگذار شده به هیات امناء در هریک از محلات شهر تهران از طریق ساختار ذیل انجام می شود.

1-مدیر محله

2-بازرس

3-کارگروه های تخصصی

الف)مدیر محله

هیات امناء برای اجرای امور محوله،فردی را از بین دو نفر صاحب تخصص و دارای تجربه لازم اجرایی با حداقل سطح تحصیلات کارشناسی که توسط شهردار ناحیه معرفی می گردند،به عنوان مدیر محله برای 2 سال انتخاب و با حکم رئیس هیات امناء منصوب می نماید. انتخاب مجدد مدیر محله با تایید هیات امناء بلامانع و براساس این دستورالعمل،وی مسئولیت اجرای وظایف محوله به هیات امناء را بر عهده دارد.

عزل مدیر توسط هیات امناء اماکن پذیر است و برای انتخاب مدیر جدید،شهردار ناحیه 2 نفر را مجدداً معرفی خواهد کرد.اگر انتخاب مدیر از بین افراد معرفی شده توسط هیات امناء میسر نباشد،ستاد راهبری منطقه در این خصوص تصمیم گیری می کند.

مدیر محله نمی تواند کارمند دولت یا شهرداری باشد.

ب)بازرس

هیات امنای محله برای انجام امور بازرسی مربوط به مدیریت محله، فردی صاحب صلاحیت را به عنوان بازرس از بین افراد صاحب تخصص و دارای تجربه لازم اجرایی با حداقل سطح تحصیلات کارشناسی به مدت 2 سال انتخاب می نماید.پیشنهاد فرد مذکور از طریق دبیر شورایاری محله انجام می پذیرد.

ج)محل استقرار

مدیریت محله در سرای محله استقرار خواهد یافت و توسط مدیر محله اداره می گردد.

تبصره 1:آئین نامه ی مالی،اداری و معاملاتی مدیریت محله متناسب با وضعیت محله و با لحاظ مفاد مندرج در تبصره ماده 5 و ماده 10 به تصویب هیات امناء می رسد.

تبصره 2:بودجه سالانه مدیریت هر محله با پیشنهاد مدیر محله به تصویب هیات امناء می رسد.بودجه مذکور از محل درآمد واحدهای تحت پوشش مدیریت محله و از ارائه خدمات مختلف تامین می شود.

تبصره 3:پرداخت هر گونه حق الزحمه به مدیر محله،کارکنان و اعضای هیات امناء،از سوی شهرداری تهران بابت فعالیت های انجام شده ممنوع است.شهرداری تهران هیچ گونه تعهد استخدامی و مالی به مدیر محله،کارکنان و هیات امنای محله نخواهد داشت.

تبصره4:مدیر محله می تواند برای اداره واحد های تحت پوشش خود،اقدام به انتخاب هیات مدیره افتخاری نماید.اعضای هیات مدیره می بایست دارای تجربه لازم اجرایی و حداقل سطح تحصیلات کارشناسی باشند.