شما در اینجا هستید: محله > مدیریت محله > عملکرد سرای محله > معرفی برنامه ها و پروژه ها

معرفی برنامه ها و پروژه ها

hبرنامه ها و پروژه های که توسط شهرداری نحیه و همکاری شورایاری و مدیریت محله مصوب شده است:

اصلاح آسفالت کوچه شهید پایدار

نصب تابلو توقف ممنوع نبش کوچه شهید روزبهانی

مرمت و تعمیرآسفالت کوچه سری پور واقع در فریدون احمدی

اخطار به املاک کوچه ذئلقدری

پیگری و برخورد با کارگران شیف شب درخصوص برخی سوءاستفاده های گزارش شده از طریق اعضای شورا یاری

حمل زباله های خیابان سجاد جنوبی

شست و شوی کوچه شهید تسلیمی واقع در خیابان فریدون احمدی

شست و شوی انهار و لایه روبی آنها در خیابان  امین الملک