شما در اینجا هستید: محله > اخبار > اخبار محله

اخبار محله

برگزاری کلاس مشاوره گروهی

برگزاری کلاس مشاوره گروهی

منبع :مدیرخانه سلامت ادامه مطلب...

ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\soghlatoon-ma
تاریخ انتشار : 1396/8/20

مسابقه مشاعره گروه حافظان ادب پارسی

مسابقه مشاعره گروه حافظان ادب پارسی

منبع :مدیرمحله ادامه مطلب...

ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\soghlatoon-ma
تاریخ انتشار : 1396/8/20

آموزش اصول ایمنی به همراه ساخت کاردستی

آموزش اصول ایمنی به همراه ساخت کاردستی

منبع :مدیرخانه ایمنی ادامه مطلب...

ایجاد شده توسط :
تاریخ انتشار : 1396/8/20

شرکت اهالی محله یافت آباد درمراسم پیاده روی اربعین

شرکت اهالی محله یافت آباد درمراسم پیاده روی اربعین

منبع :مدیرمحله ادامه مطلب...

ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\soghlatoon-ma
تاریخ انتشار : 1396/8/20