شما در اینجا هستید: خانه ها > خانه تربیت بدنی - ورزش > کانون ارائه خدمات ورزشی

کانون خدمات ورزشی

کلیه فعالیت های مرتبط با ورزش شهروندی شامل جشنواره‌های اوقات فراغت تابستانه، ایستگاه های  تفریحی – ورزشی در بوستان ها، کوهپیمایی و گردشگری ورزشی، مسابقات رقابتی ورزشی، ایستگاه های تندرستی، بازی‌های رایانه‌ای و بازی‌های بومی محلی در جشنواره پویا قرار دارند.

کانون ارائه خدمات ورزشی