شما در اینجا هستید: خانه ها > تسنیم > بانوان

کانون بانوان


بانوان موفق
برگزاری تریبون آزاد توسط اعضاء کانون بانوان با موضوعات ازدواج جوانان و...، تقدیر از بانوان موفق در برنامه نگین آفرینش محلات و اجرای این برنامه با همکاری اعضاء کانون بانوان ، معرفی دختران موفق در برنامه روز ملی دختر توسط کانون بانوان به منظور تقدیر از ایشان

بانوان