شما در اینجا هستید: خانه ها > سلامت > پیشگیری از استعمال دخانیات

کانون پیشگیری از استعمال دخانیات

استعمال دخانیات شایعترین عامل قابل پیشگیری مرگ و میر و ناتوانی در جهان است

پیشگیری از استعمال دخانیات