شما در اینجا هستید: خانه ها > سلامت > خادمین سلامت

کانون خادمین سلامت

برگزاری دوره آموزشی به منظور ارتقای سطح علمی و نیز توانمند سازی کلیه اعضای کانون خادمین سلامت مساجد در نظر گرفته شده است.


خادمین سلامت