شما در اینجا هستید: خانه ها > سلامت > پیشگیری از چاقی

پیشگیری از چاقی

سلامتی یکی از اساسی ترین نیازهای همه انسانها و شاید مهمترین دغدغه نوع بشر است و نظام سلامت با تعاریف جدید آن نقش روز افزونی در حفظ و ارتقای سطح سلامت در جامعه دارد .

پیشگیری ازچاقی