شما در اینجا هستید: خانه ها > سلامت > جوانان

کانون جوانان

جوانان چنانچه در كنار نشاط و شادابي، از دانش و بينش و درايت لازم و آراستگي به اخلاق و آداب اسلامي برخودار باشند، مي توانند منشاء خدمات و موجب افزايش كارآيي سيستم اجرايي كشور گردند.

جوانان